Calamiteiten

05-10-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 5 oktober 2022 naar aanleiding van orkaan Ian en Cuba respectievelijk de Verenigde Staten (Florida) de volgende besluiten genomen:

Cuba

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 26 september 2022 voor die plaatsen op Cuba die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Ian.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 26 t/m 28 september 2022 voor die plaatsen op Cuba waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Verenigde Staten (Florida)

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 27 september 2022 voor die plaatsen in de Verenigde Staten (Florida) die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Ian.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van
  27 september 2022 voor die plaatsen in de Verenigde Staten (Florida) waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

05-10-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 5 oktober 2022 naar aanleiding van orkaan Fiona en Nova Scotia, Canada de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Fiona.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

28-09-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 28 september 2022 naar aanleiding van orkaan Fiona en de Dominicaanse Republiek de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 19 september 2022 voor die plaatsen in de Dominicaanse Republiek die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Fiona. Het betreft voornamelijk Punta Cana.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 19 september 2022 voor die plaatsen in de Dominicaanse Republiek waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

06-09-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 6 september 2022 naar aanleiding van de (naderende) tyfoon Hinnamnor op het eiland Jeju, Zuid-Korea de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 3 september 2022 voor die plaatsen op Jeju, Zuid-Korea die werden getroffen of dreigden te worden getroffen door tyfoon Hinnamnor.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 3 september 2022 voor die plaatsen op Jeju, Zuid-Korea waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) tyfoon niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 3 november 2022
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 10 september 2022 is geëindigd.

04-08-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 3 augustus 2022 naar aanleiding van de recente bosbrand in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland die werden getroffen door een bosbrand.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbrand niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

29-07-2022

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden Washburn fire en Oak fire nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

 • Washburn fire
  Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Washburn.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Washburn niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Oak fire

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Oak.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Oak niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

21-06-2022

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Ecuador de hierna volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 14 juni 2022 voor die plaatsen in Ecuador die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest van de inheemse bevolking tegen het regeringsbeleid.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 14 juni 2022 voor die plaatsen in Ecuador waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens demonstraties of wegblokkades.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot: het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 30 juni 2022 is geëindigd.

 

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen

Informatie voor professionals over het claimtraject.